Young Learners English Tests (YLE)

Els Young Learners English Tests (YLE) són exàmens
especialment pensats i desenvolupats per a nens i nenes d’edats compreses entre
els 7 i els 12 anys.
Actualment un promig de 310.000 nens de 55 païssos
d’arreu del món realitzen qualsevol dels tres exàmens: Starters, Movers y
Flyers.

        
  

Starters

  
  

Movers

  
  

Flyers

  

Reading and Writing (20 min.)

Reading and Writing (30 min.)

Reading and Writing (30 min.)

Listening (20 min.)

Listening (25 min.)

Listening (20 min.)

Speaking (entre 5 i 10 min.)

Speaking (entre 5 i 10 min.)

Speaking (entre 5 i 10 min.)

 

En aquests exàmens no hi ha aprovats o suspesos i cada
nen rep un certificat en el qual cadascuna de les àrres evaluades reben un
nombre d’escuts; per exèmple, un nen pot obtenir 3 escuts per Reading and
Writing, 4 escuts pel Listening i 5 escuts pel Speaking. Amb això es mostren
les àrees en les quals el nen destaca més i les àrees en les quals pot
millorar.

 

All About YLE Spanish

 


Llamar

E-mail

Cómo llegar